Kalastuslain (379/2015) mukainen kalastuksen rajoittamispäätös saimaannieriänsuojelemiseksi 1.5.2024 – 31.12.2029, Liittokivi-Ruokovesi ja Yövedenosakaskunnissa (Mikkeli, Puumala)

Päätös ja asia
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.04.2024 antamallaan päätöksellä POSELY/866/2024 rajoittanut kalastusta kalastuslain
(379/2015) 53 §:n ja 54 §:n perusteella saimaannieriän suojelemiseksi Liittokivi-Ruokovesi ja Yöveden osakaskunnissa päätöksestä ilmenevällä tavalla.
Rajoitukset näkyvät 1.5.2024 alkaen maa- ja metsätalousministeriön karttapalvelussa www.kalastusrajoitus.fi.
Nähtävänäpito ja tiedoksisaantipäivä
Tämä yleistiedoksianto sekä edellä mainittu päätös on julkaistu 16.04.2024
ELY-keskuksien verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-savo.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän yleistiedoksiantoa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta. Asiakirjat pidetään yleisesti nähtävänä valitusajan loppuun asti.
Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea kalastuslain 124 §:n nojalla valittamalla muutosta Itä-
Suomen hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Määräaika valituksen jättämiseksi päät￾tyy 07.06.2024 klo 16.15.
Lisätiedot Kalatalousasiantuntija Teemu Hentinen, puhelin 0295 024 037, sähköposti
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *