Saimaannorppa

SAIMAANNORPPA

Norpan alalaji saimaannorppa on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Saimaannorppa on erityisesti suojeltava laji luonnonsuojelulainsäädännön perusteella ja tiukkaa suojelua vaativa laji EU:n luontodirektiivissä.
(lähde: http://mmm.fi/saimaannorppa)

Rajoitukset saimaannorpan elinalueilla

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, joilla rajoitetaan kalastusta saimaannorpan suojelun tehostamiseksi.

Saimaannorpan poikasten keskeisillä elinalueilla verkkokalastus on vuosittain kiellettyä 15.4. – 30.6. lukuun ottamatta muikkuverkkoja.

Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on kiellettyä käyttää valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä pyydyksiä, joita ovat:

1) pitkäsiima;
2) muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa;
3) riimuverkko;
4) verkko, jonka liina on pystylangoilla madallettu muualta kuin liinan päistä;
5) verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta;
6) verkko tai yhteen liitettyjen verkkojen muodostama kokonaisuus, jota ei ole avoveden aikana ankkuroitu molemmista päistä;
7) solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta;
8) solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta;
9) päältä suljettu rysä;
10) päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä;
11) katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, verkoilla ei saa kalastaa 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla alueilla 15 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta lukuun ottamatta solmuväliltään alle 22 millimetriä olevia muikkuverkkoja, joiden käyttö on sallittu 21 päivästä kesäkuuta 30 päivään kesäkuuta.
Pyydyksiä ja kalastustapoja koskevat 1 momentissa säädetyt rajoitukset eivät koske onkimista, pilkkimistä eikä heittovapa- ja uistinkalastusta, vaikka niitä harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen.
Poiketen siitä, mitä 1 momentin 9 kohdassa säädetään, kielto ei koske päältä suljettua rysää, jonka solmuväli on alle 55 millimetriä ja jonka nieluun levitettynä tai nieluun kaltereilla varustettuna ei missään olosuhteissa muodostu aukkoa, joka on suurempi kuin 150 millimetriä. Jos edellä mainittu rysä on varustettu katetulla etupesällä, sen etupesän kummassakin nurkassa on lisäksi oltava vähintään yksi 70 senttimetriä leveä poistumisaukko saimaannorpan pääsemiseksi pois pyydyksestä

Valtioneuvoston asetus 8.5.2021 (www.mmm.fi)

Kartat kalastusrajoitusalueista:

Saimaan_kalastusrajoitusalue_kartalla.pdf (mmm.f

Norppaturvallinen katiska

Tavallisesta katiskasta voi helposti tehdä norppaturvallisen. Katiskan nielun on oltava niin vahva, ettei norppa pysty levittämään sitä yli 15 cm levyiseksi. Nielua voi vahvistaa esimerkiksi poikittaisilla nippusiteillä ja vaikka harjateräksestä tehdyllä nielunrajoittimella.Kalatalouden Keskusliiton ohje norppaturvallisen katiskan tekemiseen:
Kalasta norppaturvallisesti Saimaalla 

Allaolevalla youtube-videolla Metsähallituksen erätarkastaja Markus Rahikainen kertoo miten tavallisesta katiskasta tehdään norppaturvallinen.

https://www.youtube.com/embed/KiSv1qDccTs