Puumalan kalatalousalueen kalastuksenvalvojat

Kalastusalueella toimivat kalastuksenvalvojat ja heidän toimialueensa ovat:

Ruokovesi, Lietvesi, Liittokiven selkä:

Timo Reponen 050-3313154

timo.reponen57@gmail.com

Lietvesi:

Voitto Kontinen 0400-256773

voitto.kontinen@gmail.com

Ruokovesi, Lietvesi, Liittokiven selkä:

Kari Seppänen 040-4812203

kari.j.seppanen@kaasutekniikka.fi

Kirkonkylä, Lehmäinselkä, Lietvesi:

Simo Parri 040-8340763

simo.parri@gmail.com

Kirkonkylä, Ummistovesi, Haapaselkä:

Aarno Puttonen 0500-843855

aarno.puttonen@gmail.com

Viljakansaaren ympäristö, Itä-Puumala:

Risto Eronen 040-5532744

eronenriku@gmail.com

Viljakansaaren ympäristö, Itä-Puumala:

Ossi Kokki 0400-150276

ossi.kokki@outlook.com

Puumalan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelma

Etelä-Savon kalatalousalueille on osana ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa laadittu vesienhoidon yleissuunnitelmat laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnitelmien avulla aktivoidaan kunnostus-ja hoitotöiden käynnistymistä ja edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista. Kalatalousalueiden vesienhoitosuunnitelmat täydentävät ja tarkentavat maakunnan kattavaa vesienhoidon toimenpideohjelmaa vuosille 2022–2027.

Katso lisätietoja Etelä-Savon vesienhoito sivustolta

Linkki Puumalan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelmaan:

Vuosikokous pidettiin 22.4.

Kokouksessa käsiteltiin vuosikokousaisiat ja jaettiin vuoden 2021 kalastonhoitomaksuvarat. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Allan Mäkelä ja varapuheenjohtajana Heikki Reponen. Kokouksessa oli paikalla 13 äänioikeutettua edustajaa yhteensä 28 äänellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Harry Härkönen ja sihteerinä Mika Tiimonen. Katso kokouksen pöytäkirja tästä.

Vuosikokous 22.4.2022 klo 13

Puumalan kalatalousalueen kokous

Pidetään perjantaina 22.04.2022 klo 13:00 Puumalan Kunnantalon valtuustosalissa. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12:30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään Puumalan kalatalousalueen vuosikokousasiat. Vuosikokousaineisto on nähtävillä Puumalan Kalatalousalueen internetsivuilla: www.puumalankalatalousalue.fi.

Kokoukseen saavat osakaskunnat ym. kalatalousalueen jäsenet lähettää edustajia kalastuslain 25 §:n mukaisesti. Edustajien tulee osoittaa valtuutensa pöytäkirjaotteella tai muulla asiakirjalla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kalatalousalueen internet sivuilla www.puumalankalatalousalue.fi

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapio Laine 0405153903, tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi

Puumalan Kalatalousalueen hallitus

Puumalan kalatalousalueen vuosikokous

Puumalan kalatalousalueen vuosikokous pidettiin Puumalan kunnan valtuustosalissa perjantaina 19.11.2021. Kokouksessa oli läsnä 17 äänioikeutettua edustajaa, joilla oli 38 ääntä käytössään. Lisäksi oli 3 muuta osanottajaa. Kokouksessa käsiteltiin normaalien vuosikousasioiden lisäksi Puumalan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistaminen.

Lisäksi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kertoi ajankohtaisia asioita kalastusasioista, mm. Nieriän suojelutilanteesta ja Unto Pasanen esitteli kalatalousalueen uudet nettisivut. Katso kokouksen pöytäkirja liitteineen tästä

Puumalan kalatalousalueen kokous

Pidetään perjantaina 19.11.2021 klo 13:00 Puumalan Kunnantalon valtuustosalissa. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12:30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään Puumalan kalatalousalueen vuosikokousasiat sekä päätetään ehdotuksen hyväksymisestä kalatalousalueen uudeksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Lisäksi päätetään vuosien 2018, 2019 ja 2020 kalastuskorttivarojen jaosta ja jakoperusteista osakaskunnille. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnos on nähtävillä kalatalousalueen internet sivuilla: www.puumalankalatalousalue.fi, josta myös löytyy vuosikokousaineisto.

Kokoukseen saavat osakaskunnat ym. kalatalousalueen jäsenet lähettää edustajia kalastuslain 25 §:n mukaisesti. Edustajien tulee osoittaa valtuutensa pöytäkirjaotteella tai muulla asiakirjalla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on nähtävänä kalatalousalueen internet sivuilla www.puumalankalatalousalue.fi/Esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapio Laine 0405153903, tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi

Puumalan Kalatalousalueen hallitus

Käyttö- ja hoitosuunnitelma päivitetty

Puumalan kalatalousalueen hallitus käsitteli kokouksessaan 7.9.2021 Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa 2021-2030. Suunnitelma tulee kalatalousalueen yleiskokouksen hyväksyttäväksi marraskuussa. Mahdolliset kommentit voi lähettää toiminnanjohtaja Tapio Laineelle: tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi

Käyttö- ja hoitosuunnitelma tästä: https://www.puumalankalatalousalue.fi/wp-content/uploads/2021/11/Puumalan-khs-19.11.2021.pdf

Puumalan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelma

Puumalan kalatalousalueelle on laadittu vesienhoidon yleissuunnitelma . Työ on osa Etelä-Savon ELY-keskuksen hanketta, jossa laaditaan vesienhoidon yleissuunnitelma kaikille alueen kalatalousalueille. Tämän työn tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja hoitoa, edistää kalakantojen tilaa sekä lisätä paikallisia ja alueellisia järvien sekä pien- ja virtavesien vesistökunnostuksia. Hankkeen avulla halutaan myös vahvistaa nykyisten paikallisten ja alueellisten vesistökunnostusverkosto-jen toimintaa ja uusien syntymistä.

Työ on tehty FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, missä työhön ovat osallistuneet projektipäällikkö ja Hannu Verronen (rkm.), pääsuunnittelija Ella Havulinna (DI), katatalousasiantuntija Janne Parta-nen (FM), suunnittelija Emmaleena Krankkala (DI) sekä suunnittelija Juuli Haapakoski (tekn.kand.). Etelä-
Etelä- Savon ELY-keskuksesta työtä on ohjannut työhän nimetty ohjausryhmä.

Katso suunnitelma:

Kommentit ja lisätietoja:

Ella Havulinna
DI/projektipäällikkö
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puh. +358 40 7614621
ella.havulinna@fcg.fi

Juha Maaranen
Johtava asiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
juha.maaranen@ely-keskus.fi
+358295024207