Puumalan kalatalousalue

YLEISTÄ

Uudet kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuoden 2019 alussa. Puumalan kalatalousalue on melkein sama alue, kuin entinen Puumalan kalastusalue.
Kalatalousalueilla on kalastuslain 35 §:n mukainen velvoite laatia ja ottaa käyttöön alueellaan Käyttö- ja hoitosuunnitelma Suunnitelman avulla turvataan alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus ja edistetään vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Puumalan kalatalousalueen keskeisimmät Saimaan vesistön osat ovat: Lietvesi, Haapaselkä, Naistenvesi, Katosselkä, Ristivesi, Ruokovesi, Liittokivenselkä ja Petraselkä. Selkävesien välissä on runsaasti kapeita ja rikkonaisia vesialueita. Lisäksi alueella on pienempiä järviä ja lampia. Kalatalousalueen vesipinta-ala on 46 403 hehtaaria.

TOIMINTA

Puumalan kalatalousalueella tehdään vuosittain mittavia kalanpoikasistutuksia. Pääosan istutuksista tekevät osakaskunnat omille vesialueilleen. Rahat istutuksiin tulevat kalastuslupien myynneistä ja kalastuskorttivaroista.

Katso käyttö- ja hoitosuunnitelma tästä.

Linkki Puumalan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelmaan

KALASTUKSEN VALVONTA

Kalatalousalueella toimii 20 kalastuksenvalvojaa. Lisäksi osakaskunnilla on omat valvojansa, jotka valvovat kalastuksen laillisuutta omistamillaan vesialueilla.

Kalastuksenvalvojat:
  • Jari Auvinen, 0500-552724
  • Risto Eronen, 040-5532744
  • Osmo Häkkinen, 050-5239627
  • Pasi Jänis, 050-5255321
  • Mikko Mäntynen, 040-6701032
  • Kari Puurtinen, 044-0517883
  • Timo Reponen, 050-3313154

HALLINTO JA RAHOITUS

Kalatalousalueen päätäntävaltaa käyttää kalatalousalueen kokous ja käytännön hallinnointitehtäviä hoitaa kokouksen valitsema hallitus. Asioiden toteuttajana ja esittelijänä toimii hallituksen palkkaama kalastusalueen toiminnanjohtaja.

Kalatalousalueen rahoitus perustuu kalastuslakiin. ELY-keskus myöntää vuosittain kalastuskorttivaroista varoja alueen toimintaan. Lisäksi alue hankkii varoja virkistyskalastusalueen luvanmyynnillä.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja:
Allan Mäkelä
Kekkolantie 204, 51890 Risulahti
Puh: 0440-747479

Toiminnanjohtaja:
Tapio Laine
Louhelantie 12, 52200 Puumala
Puh: 040-5153903 sähköposti: tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi

Etusivuosio

Virkistyskalastusalue

VIRKISTYSKALASTUSALUE

Puumalan virkistyskalastusalue on vetouisteluun ja viehekalastukseen tarkoitettu lupa-alue, joka käsittää noin 32000 hehtaaria kalavettä Puumalan kalastalousalueella.

Luvat ovat henkilökohtaisia. Kaikilla kalastukseen osallistuvilla on oltava voimassaoleva lupa. Uistin-/virvelilupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä. Vetouistinlupa sisältää heitto- ja vetouistelun ilman vapa- tai vieherajoitusta.

Puumalan virkistykalastusalueen kartta

Lupahinnat

Lupahinnat alkaen 1.1.2009 – Kalastusalue pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin

Uistin-/virvelilupa:10 euroa/vuosi
  
Vetouisteluluvat: 
Venekohtainen vuosilupa:70 euroa
Vuosilupa:50 euroa
Kuukausilupa:30 euroa
Viikkolupa:20 euroa
3 vrk lupa:15 euroa
  

Luvan voi maksaa suoraan pankkiin tileille:

Nordea:  FI14 2192 1800 0098 15
OP:  FI34 5371 0120 0019 61

Lupatositteena käy leimalla varustettu kuitti tai tiliote, jossa näkyy luvan alkamispäivämäärä.

Venekohtaiseen vuosilupaan saa veneeseen liimattavan tarran kuittia vastaan Puumalan luvanmyyntipisteistä.

Lupa-alueen kartan voi lunastaa kuittia vastaan Puumalan luvanmyyntipisteistä.

Luvanmyyjiä

Alla joitakin luvanmyyjiä:

Loma-Autio, Loma-autiontie 29, 52200 Puumala 040-7526910

Neste Puumala, Satamatie 4 A, 52200 Puumala 015-4681131

Okkolan lomamökit, Ylössaarentie 35, 52200 Puumala 0500-259378

Reposen lomamökit Jänniementie 437, 52230 Hurissalo 0500-651509

Sale Hurissalo, Hurissalontie 188, 52230 Hurissalo 010 764 0620

Uutiset

Puumalan kalatalousalueen kokous

Pidetään perjantaina 19.11.2021 klo 13:00 Puumalan Kunnantalon valtuustosalissa. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12:30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään Puumalan kalatalousalueen vuosikokousasiat sekä päätetään ehdotuksen hyväksymisestä kalatalousalueen uudeksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Lisäksi päätetään vuosien 2018, 2019 ja 2020 kalastuskorttivarojen jaosta ja jakoperusteista osakaskunnille. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnos on nähtävillä kalatalousalueen internet sivuilla: www.puumalankalatalousalue.fi, josta myös löytyy vuosikokousaineisto.

Kokoukseen saavat osakaskunnat ym. kalatalousalueen jäsenet lähettää edustajia kalastuslain 25 §:n mukaisesti. Edustajien tulee osoittaa valtuutensa pöytäkirjaotteella tai muulla asiakirjalla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on nähtävänä kalatalousalueen internet sivuilla www.puumalankalatalousalue.fi

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapio Laine 0405153903, tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi

Puumalan Kalatalousalueen hallitus

Puumalan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelma

Etelä-Savon kalatalousalueille on osana ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa laadittu vesienhoidon yleissuunnitelmat laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnitelmien avulla aktivoidaan kunnostus-ja hoitotöiden käynnistymistä ja edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista. Kalatalousalueiden vesienhoitosuunnitelmat täydentävät ja tarkentavat maakunnan kattavaa vesienhoidon toimenpideohjelmaa vuosille 2022–2027. Katso lisätietoja Etelä-Savon vesienhoito sivustolta Linkki Puumalan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelmaan:

Vuosikokous pidettiin 22.4.

Kokouksessa käsiteltiin vuosikokousaisiat ja jaettiin vuoden 2021 kalastonhoitomaksuvarat. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Allan Mäkelä ja varapuheenjohtajana Heikki Reponen. Kokouksessa oli paikalla 13 äänioikeutettua edustajaa yhteensä 28 äänellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Harry Härkönen ja sihteerinä Mika Tiimonen. Katso kokouksen pöytäkirja tästä.

Vuosikokous 22.4.2022 klo 13

Puumalan kalatalousalueen kokous Pidetään perjantaina 22.04.2022 klo 13:00 Puumalan Kunnantalon valtuustosalissa. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12:30 alkaen. Kokouksessa käsitellään Puumalan kalatalousalueen vuosikokousasiat. Vuosikokousaineisto on nähtävillä Puumalan Kalatalousalueen internetsivuilla: www.puumalankalatalousalue.fi. Kokoukseen saavat osakaskunnat ym. kalatalousalueen jäsenet lähettää edustajia kalastuslain 25 §:n mukaisesti. Edustajien tulee osoittaa valtuutensa pöytäkirjaotteella tai muulla asiakirjalla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kalatalousalueen …

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja:
Allan Mäkelä
Kekkolantie 204, 51890 Risulahti
Puh: 0440-747479

Toiminnanjohtaja:
Tapio Laine
Louhelantie 12, 52200 Puumala
Puh: 040-5153903 sähköposti: tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi