Puumalan kalatalousalue

YLEISTÄ

Uudet kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuoden 2019 alussa. Puumalan kalatalousalue on melkein sama alue, kuin entinen Puumalan kalastusalue.
Kalatalousalueilla on kalastuslain 35 §:n mukainen velvoite laatia ja ottaa käyttöön alueellaan Käyttö- ja hoitosuunnitelma Suunnitelman avulla turvataan alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus ja edistetään vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Puumalan kalatalousalueen keskeisimmät Saimaan vesistön osat ovat: Lietvesi, Haapaselkä, Naistenvesi, Katosselkä, Ristivesi, Ruokovesi, Liittokivenselkä ja Petraselkä. Selkävesien välissä on runsaasti kapeita ja rikkonaisia vesialueita. Lisäksi alueella on pienempiä järviä ja lampia. Kalatalousalueen vesipinta-ala on 46 403 hehtaaria.

TOIMINTA

Puumalan kalatalousalueella tehdään vuosittain mittavia kalanpoikasistutuksia. Pääosan istutuksista tekevät osakaskunnat omille vesialueilleen. Rahat istutuksiin tulevat kalastuslupien myynneistä ja kalastuskorttivaroista.

Katso käyttö- ja hoitosuunnitelma tästä.

Puumalan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaiset kalastuksen säätelypäätökset

Linkki Puumalan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelmaan

KALASTUKSEN VALVONTA

Kalatalousalueella toimii alla luetellut kalastuksenvalvojat. Lisäksi osakaskunnilla on omat valvojansa, jotka valvovat kalastuksen laillisuutta omistamillaan vesialueilla.

Kalastuksenvalvojat:

Ruokovesi, Lietvesi, Liittokiven selkä:

Timo Reponen 050-3313154

timo.reponen57@gmail.com

Lietvesi:

Voitto Kontinen 0400-256773

voitto.kontinen@gmail.com

Ruokovesi, Lietvesi, Liittokiven selkä:

Kari Seppänen 040-4812203

kari.j.seppanen@kaasutekniikka.fi

Kirkonkylä, Lehmäinselkä, Lietvesi:

Simo Parri 040-8340763

simo.parri@gmail.com

Kirkonkylä, Ummistovesi, Haapaselkä:

Aarno Puttonen 0500-843855

aarno.puttonen@gmail.com

Viljakansaaren ympäristö, Itä-Puumala:

Risto Eronen 040-5532744

eronenriku@gmail.com

Viljakansaaren ympäristö, Itä-Puumala:

Ossi Kokki 0400-150276

ossi.kokki@outlook.com

HALLINTO JA RAHOITUS

Kalatalousalueen päätäntävaltaa käyttää kalatalousalueen kokous ja käytännön hallinnointitehtäviä hoitaa kokouksen valitsema hallitus. Asioiden toteuttajana ja esittelijänä toimii hallituksen palkkaama kalastusalueen toiminnanjohtaja.

Kalatalousalueen rahoitus perustuu kalastuslakiin. ELY-keskus myöntää vuosittain kalastuskorttivaroista varoja alueen toimintaan. Lisäksi alue hankkii varoja virkistyskalastusalueen luvanmyynnillä.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja:
Mika Tiimonen p. 044 542 1560 mika.t.a.tiimonen@student.jyu.fi Hirviniementie 760, 58720 KAARTILANKOSKI

varapuheenjohtaja Simo Parri p. 040 834 0763 simo.parri@gmail.com Kokkopellonkuja 11 52200 PUUMALA

Toiminnanjohtaja:
Tapio Laine
Louhelantie 12, 52200 Puumala
Puh: 040-5153903 sähköposti: tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi

Etusivuosio

Virkistyskalastusalue

VIRKISTYSKALASTUSALUE

Puumalan virkistyskalastusalue on vetouisteluun ja viehekalastukseen tarkoitettu lupa-alue, joka käsittää noin 36000 hehtaaria kalavettä Puumalan kalastalousalueella.

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on kalastuksen perusmaksu, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Maksa kalastonhoitomaksu -linkki:  www.kalastonhoitomaksu.fi 

Puumalan virkistykalastusalueen kartta Itä

Puumalan virkistykalastusalueen kartta Länsi

Lupahinnat:

Lupa-alueen kartan voi lunastaa kuittia vastaan Puumalan luvanmyyntipisteistä tai Puumalan kunnan asiointipisteestä kunnantalolta. Netistä ostetun venekohtaisen luvan lupatarra postitetaan luvan ostaneelle.

Osta luvat netistä: www.ostaluvat.fi

Luvanmyyjiä:

Neste Puumala, Satamatie 4 A, 52200 Puumala 015-4681131

Väri & Vapaa-aika Tiusanen, Keskustie 12, 52200 PUUMALA, puh. 050 345 3236

Loma-Autio, Loma-autiontie 29, 52200 Puumala 040-7526910

Okkolan lomamökit, Ylössaarentie 35, 52200 Puumala 0500-259378

Reposen lomamökit Jänniementie 437, 52230 Hurissalo 0500-651509

Sale Hurissalo, Hurissalontie 188, 52230 Hurissalo 010 764 0620

Uutiset

Puumalan kalatalousalueen kokous

Pidetään perjantaina 19.11.2021 klo 13:00 Puumalan Kunnantalon valtuustosalissa. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12:30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään Puumalan kalatalousalueen vuosikokousasiat sekä päätetään ehdotuksen hyväksymisestä kalatalousalueen uudeksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Lisäksi päätetään vuosien 2018, 2019 ja 2020 kalastuskorttivarojen jaosta ja jakoperusteista osakaskunnille. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnos on nähtävillä kalatalousalueen internet sivuilla: www.puumalankalatalousalue.fi, josta myös löytyy vuosikokousaineisto.

Kokoukseen saavat osakaskunnat ym. kalatalousalueen jäsenet lähettää edustajia kalastuslain 25 §:n mukaisesti. Edustajien tulee osoittaa valtuutensa pöytäkirjaotteella tai muulla asiakirjalla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on nähtävänä kalatalousalueen internet sivuilla www.puumalankalatalousalue.fi

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapio Laine 0405153903, tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi

Puumalan Kalatalousalueen hallitus

Kalastus Saimaan syväväylillä

Hei, Ja hyvää alkanutta avovesikautta! Pyytäisin alueillanne kalastavia huomioimaan Saimaan kauppa-alusliikenteen kalastaessa vesiväylillä ja niiden läheisyydessä. Syväväylää käyttävien rahtialusten mahdollisuudet väistää pyydyksiä ja kalastusaluksia kapeilla kulkuväylillä ovat varsin rajalliset. Lisäksi olisi hyvä huomioida radiopäivystys VHF-kanavilla 09 (Saimaa VTS) ja 16 (yleinen hätä- ja kutsukanava). Ohessa vielä linkki Traficomin sivuilta löytyvään Väylät ja kalastus -ohjeeseen. Ohje …

Kalastuslain (379/2015) mukainen kalastuksen rajoittamispäätös saimaannieriänsuojelemiseksi 1.5.2024 – 31.12.2029, Liittokivi-Ruokovesi ja Yövedenosakaskunnissa (Mikkeli, Puumala)

Päätös ja asiaPohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.04.2024 antamallaan päätöksellä POSELY/866/2024 rajoittanut kalastusta kalastuslain(379/2015) 53 §:n ja 54 §:n perusteella saimaannieriän suojelemiseksi Liittokivi-Ruokovesi ja Yöveden osakaskunnissa päätöksestä ilmenevällä tavalla.Rajoitukset näkyvät 1.5.2024 alkaen maa- ja metsätalousministeriön karttapalvelussa www.kalastusrajoitus.fi. Nähtävänäpito ja tiedoksisaantipäiväTämä yleistiedoksianto sekä edellä mainittu päätös on julkaistu 16.04.2024ELY-keskuksien verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-savo.Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä …

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja:

Mika Tiimonen p. 044 542 1560 mika.t.a.tiimonen@student.jyu.fi Hirviniementie 760, 58720 KAARTILANKOSKI

varapuheenjohtaja Simo Parri p. 040 834 0763 simo.parri@gmail.com Kokkopellonkuja 11 52200 PUUMALA

Toiminnanjohtaja:
Tapio Laine
Louhelantie 12, 52200 Puumala
Puh: 040-5153903 sähköposti: tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi