Puumalan kalatalousalue

YLEISTÄ

Uudet kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuoden 2019 alussa. Puumalan kalatalousalue on melkein sama alue, kuin entinen Puumalan kalastusalue.
Kalatalousalueilla on kalastuslain 35 §:n mukainen velvoite laatia ja ottaa käyttöön alueellaan Käyttö- ja hoitosuunnitelma Suunnitelman avulla turvataan alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus ja edistetään vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Puumalan kalatalousalueen keskeisimmät Saimaan vesistön osat ovat: Lietvesi, Haapaselkä, Naistenvesi, Katosselkä, Ristivesi, Ruokovesi, Liittokivenselkä ja Petraselkä. Selkävesien välissä on runsaasti kapeita ja rikkonaisia vesialueita. Lisäksi alueella on pienempiä järviä ja lampia. Kalatalousalueen vesipinta-ala on 46 403 hehtaaria.

TOIMINTA

Puumalan kalatalousalueella tehdään vuosittain mittavia kalanpoikasistutuksia. Pääosan istutuksista tekevät osakaskunnat omille vesialueilleen. Rahat istutuksiin tulevat kalastuslupien myynneistä ja kalastuskorttivaroista.

Katso käyttö- ja hoitosuunnitelma tästä.

Puumalan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaiset kalastuksen säätelypäätökset

Linkki Puumalan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelmaan

KALASTUKSEN VALVONTA

Kalatalousalueella toimii alla luetellut kalastuksenvalvojat. Lisäksi osakaskunnilla on omat valvojansa, jotka valvovat kalastuksen laillisuutta omistamillaan vesialueilla.

Kalastuksenvalvojat:

Ruokovesi, Lietvesi, Liittokiven selkä:

Timo Reponen 050-3313154

timo.reponen57@gmail.com

Lietvesi:

Voitto Kontinen 0400-256773

voitto.kontinen@gmail.com

Ruokovesi, Lietvesi, Liittokiven selkä:

Kari Seppänen 040-4812203

kari.j.seppanen@kaasutekniikka.fi

Kirkonkylä, Lehmäinselkä, Lietvesi:

Simo Parri 040-8340763

simo.parri@gmail.com

Kirkonkylä, Ummistovesi, Haapaselkä:

Aarno Puttonen 0500-843855

aarno.puttonen@gmail.com

Viljakansaaren ympäristö, Itä-Puumala:

Risto Eronen 040-5532744

eronenriku@gmail.com

Viljakansaaren ympäristö, Itä-Puumala:

Ossi Kokki 0400-150276

ossi.kokki@outlook.com

HALLINTO JA RAHOITUS

Kalatalousalueen päätäntävaltaa käyttää kalatalousalueen kokous ja käytännön hallinnointitehtäviä hoitaa kokouksen valitsema hallitus. Asioiden toteuttajana ja esittelijänä toimii hallituksen palkkaama kalastusalueen toiminnanjohtaja.

Kalatalousalueen rahoitus perustuu kalastuslakiin. ELY-keskus myöntää vuosittain kalastuskorttivaroista varoja alueen toimintaan. Lisäksi alue hankkii varoja virkistyskalastusalueen luvanmyynnillä.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja:
varapuheenjohtaja Heikki Reponen Jänniementie 437, 52230 HURISSALO, puh 0500-651509, sähköposti: hreponen@gmail.com

Toiminnanjohtaja:
Tapio Laine
Louhelantie 12, 52200 Puumala
Puh: 040-5153903 sähköposti: tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi

Etusivuosio

Virkistyskalastusalue

VIRKISTYSKALASTUSALUE

Puumalan virkistyskalastusalue on vetouisteluun ja viehekalastukseen tarkoitettu lupa-alue, joka käsittää noin 32000 hehtaaria kalavettä Puumalan kalastalousalueella.

Luvat ovat henkilökohtaisia. Kaikilla kalastukseen osallistuvilla on oltava voimassaoleva lupa. Uistin-/virvelilupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä. Vetouistinlupa sisältää heitto- ja vetouistelun ilman vapa- tai vieherajoitusta.

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on kalastuksen perusmaksu, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Maksa kalastonhoitomaksu -linkki:  www.kalastonhoitomaksu.fi 

Puumalan virkistykalastusalueen kartta

Lupahinnat

Lupahinnat alkaen 1.1.2009 – Kalastusalue pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin

Uistin-/virvelilupa:10 euroa/vuosi
  
Vetouisteluluvat: 
Venekohtainen vuosilupa:70 euroa
Vuosilupa:50 euroa
Kuukausilupa:30 euroa
Viikkolupa:20 euroa
3 vrk lupa:15 euroa
  

Luvan voi maksaa suoraan pankkiin tileille:

Nordea:  FI14 2192 1800 0098 15
OP:  FI34 5371 0120 0019 61

Lupatositteena käy leimalla varustettu kuitti tai tiliote, jossa näkyy luvan alkamispäivämäärä.

Venekohtaiseen vuosilupaan saa veneeseen liimattavan tarran kuittia vastaan Puumalan luvanmyyntipisteistä.

Lupa-alueen kartan voi lunastaa kuittia vastaan Puumalan luvanmyyntipisteistä.

Luvanmyyjiä:

Neste Puumala, Satamatie 4 A, 52200 Puumala 015-4681131

Väri & Vapaa-aika Tiusanen, Keskustie 12, 52200 PUUMALA, puh. 050 345 3236

Loma-Autio, Loma-autiontie 29, 52200 Puumala 040-7526910

Okkolan lomamökit, Ylössaarentie 35, 52200 Puumala 0500-259378

Reposen lomamökit Jänniementie 437, 52230 Hurissalo 0500-651509

Sale Hurissalo, Hurissalontie 188, 52230 Hurissalo 010 764 0620

Uutiset

Puumalan kalatalousalueen kokous

Pidetään perjantaina 19.11.2021 klo 13:00 Puumalan Kunnantalon valtuustosalissa. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12:30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään Puumalan kalatalousalueen vuosikokousasiat sekä päätetään ehdotuksen hyväksymisestä kalatalousalueen uudeksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Lisäksi päätetään vuosien 2018, 2019 ja 2020 kalastuskorttivarojen jaosta ja jakoperusteista osakaskunnille. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnos on nähtävillä kalatalousalueen internet sivuilla: www.puumalankalatalousalue.fi, josta myös löytyy vuosikokousaineisto.

Kokoukseen saavat osakaskunnat ym. kalatalousalueen jäsenet lähettää edustajia kalastuslain 25 §:n mukaisesti. Edustajien tulee osoittaa valtuutensa pöytäkirjaotteella tai muulla asiakirjalla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on nähtävänä kalatalousalueen internet sivuilla www.puumalankalatalousalue.fi

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapio Laine 0405153903, tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi

Puumalan Kalatalousalueen hallitus

Kalastuslain (379/2015) mukainen kalastuksen rajoittamispäätös saimaannieriänsuojelemiseksi 1.5.2024 – 31.12.2029, Liittokivi-Ruokovesi ja Yövedenosakaskunnissa (Mikkeli, Puumala)

Päätös ja asiaPohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.04.2024 antamallaan päätöksellä POSELY/866/2024 rajoittanut kalastusta kalastuslain(379/2015) 53 §:n ja 54 §:n perusteella saimaannieriän suojelemiseksi Liittokivi-Ruokovesi ja Yöveden osakaskunnissa päätöksestä ilmenevällä tavalla.Rajoitukset näkyvät 1.5.2024 alkaen maa- ja metsätalousministeriön karttapalvelussa www.kalastusrajoitus.fi. Nähtävänäpito ja tiedoksisaantipäiväTämä yleistiedoksianto sekä edellä mainittu päätös on julkaistu 16.04.2024ELY-keskuksien verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-savo.Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä …

Kalatalousalueen kokous 12.04.2024

Puumalan kalatalousalueen kokous pidettiin 12.4. klo 13 kunnantalolla valtuustosalissa. Kokouksessa puheenjohtajana toimi Harry Härkönen ja pöytäkirjanpitäjänä Mika Tiimonen. Kokouksessa oli paikalla 15 äänioikeutettua edustajaa ja heillä yhteensä 30 ääntä. Lisäksi oli viisi muuta osallistujaa. Hallitukseen valittiin Timo Reponen, Mika Tiimonen ja Kalevi Kotro sekä Allan Mäkelän tilalle Aarno Puttonen vuoden 2024 loppuun. Hallituksessa jatkavat Hannu …

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja:
varapuheenjohtaja Heikki Reponen Jänniementie 437, 52230 HURISSALO, puh 0500-651509, sähköposti: hreponen@gmail.com

Toiminnanjohtaja:
Tapio Laine
Louhelantie 12, 52200 Puumala
Puh: 040-5153903 sähköposti: tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi