Puumalan kalatalousalue

YLEISTÄ

Uudet kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuoden 2019 alussa. Puumalan kalatalousalue on melkein sama alue, kuin entinen Puumalan kalastusalue.
Kalatalousalueilla on kalastuslain 35 §:n mukainen velvoite laatia ja ottaa käyttöön alueellaan Käyttö- ja hoitosuunnitelma Suunnitelman avulla turvataan alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus ja edistetään vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Puumalan kalatalousalueen keskeisimmät Saimaan vesistön osat ovat: Lietvesi, Haapaselkä, Naistenvesi, Katosselkä, Ristivesi, Ruokovesi, Liittokivenselkä ja Petraselkä. Selkävesien välissä on runsaasti kapeita ja rikkonaisia vesialueita. Lisäksi alueella on pienempiä järviä ja lampia. Kalatalousalueen vesipinta-ala on 46 403 hehtaaria.

TOIMINTA

Puumalan kalatalousalueella tehdään vuosittain mittavia kalanpoikasistutuksia. Pääosan istutuksista tekevät osakaskunnat omille vesialueilleen. Rahat istutuksiin tulevat kalastuslupien myynneistä ja kalastuskorttivaroista.

Katso käyttö- ja hoitosuunnitelma tästä.

Linkki Puumalan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelmaan

KALASTUKSEN VALVONTA

Kalatalousalueella toimii alla luetellut kalastuksenvalvojat. Lisäksi osakaskunnilla on omat valvojansa, jotka valvovat kalastuksen laillisuutta omistamillaan vesialueilla.

Kalastuksenvalvojat:

Ruokovesi, Lietvesi, Liittokiven selkä:

Timo Reponen 050-3313154

timo.reponen57@gmail.com

Lietvesi:

Voitto Kontinen 0400-256773

voitto.kontinen@gmail.com

Ruokovesi, Lietvesi, Liittokiven selkä:

Kari Seppänen 040-4812203

kari.j.seppanen@kaasutekniikka.fi

Kirkonkylä, Lehmäinselkä, Lietvesi:

Simo Parri 040-8340763

simo.parri@gmail.com

Kirkonkylä, Ummistovesi, Haapaselkä:

Aarno Puttonen 0500-843855

aarno.puttonen@gmail.com

Viljakansaaren ympäristö, Itä-Puumala:

Risto Eronen 040-5532744

eronenriku@gmail.com

Viljakansaaren ympäristö, Itä-Puumala:

Ossi Kokki 0400-150276

ossi.kokki@outlook.com

HALLINTO JA RAHOITUS

Kalatalousalueen päätäntävaltaa käyttää kalatalousalueen kokous ja käytännön hallinnointitehtäviä hoitaa kokouksen valitsema hallitus. Asioiden toteuttajana ja esittelijänä toimii hallituksen palkkaama kalastusalueen toiminnanjohtaja.

Kalatalousalueen rahoitus perustuu kalastuslakiin. ELY-keskus myöntää vuosittain kalastuskorttivaroista varoja alueen toimintaan. Lisäksi alue hankkii varoja virkistyskalastusalueen luvanmyynnillä.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja:
Allan Mäkelä
Kekkolantie 204, 51890 Risulahti
Puh: 0440-747479

Toiminnanjohtaja:
Tapio Laine
Louhelantie 12, 52200 Puumala
Puh: 040-5153903 sähköposti: tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi

Etusivuosio

Virkistyskalastusalue

VIRKISTYSKALASTUSALUE

Puumalan virkistyskalastusalue on vetouisteluun ja viehekalastukseen tarkoitettu lupa-alue, joka käsittää noin 32000 hehtaaria kalavettä Puumalan kalastalousalueella.

Luvat ovat henkilökohtaisia. Kaikilla kalastukseen osallistuvilla on oltava voimassaoleva lupa. Uistin-/virvelilupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä. Vetouistinlupa sisältää heitto- ja vetouistelun ilman vapa- tai vieherajoitusta.

Puumalan virkistykalastusalueen kartta

Lupahinnat

Lupahinnat alkaen 1.1.2009 – Kalastusalue pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin

Uistin-/virvelilupa:10 euroa/vuosi
  
Vetouisteluluvat: 
Venekohtainen vuosilupa:70 euroa
Vuosilupa:50 euroa
Kuukausilupa:30 euroa
Viikkolupa:20 euroa
3 vrk lupa:15 euroa
  

Luvan voi maksaa suoraan pankkiin tileille:

Nordea:  FI14 2192 1800 0098 15
OP:  FI34 5371 0120 0019 61

Lupatositteena käy leimalla varustettu kuitti tai tiliote, jossa näkyy luvan alkamispäivämäärä.

Venekohtaiseen vuosilupaan saa veneeseen liimattavan tarran kuittia vastaan Puumalan luvanmyyntipisteistä.

Lupa-alueen kartan voi lunastaa kuittia vastaan Puumalan luvanmyyntipisteistä.

Luvanmyyjiä:

Neste Puumala, Satamatie 4 A, 52200 Puumala 015-4681131

Väri & Vapaa-aika Tiusanen, Keskustie 12, 52200 PUUMALA, puh. 050 345 3236

Loma-Autio, Loma-autiontie 29, 52200 Puumala 040-7526910

Okkolan lomamökit, Ylössaarentie 35, 52200 Puumala 0500-259378

Reposen lomamökit Jänniementie 437, 52230 Hurissalo 0500-651509

Sale Hurissalo, Hurissalontie 188, 52230 Hurissalo 010 764 0620

Uutiset

Puumalan kalatalousalueen kokous

Pidetään perjantaina 19.11.2021 klo 13:00 Puumalan Kunnantalon valtuustosalissa. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12:30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään Puumalan kalatalousalueen vuosikokousasiat sekä päätetään ehdotuksen hyväksymisestä kalatalousalueen uudeksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Lisäksi päätetään vuosien 2018, 2019 ja 2020 kalastuskorttivarojen jaosta ja jakoperusteista osakaskunnille. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnos on nähtävillä kalatalousalueen internet sivuilla: www.puumalankalatalousalue.fi, josta myös löytyy vuosikokousaineisto.

Kokoukseen saavat osakaskunnat ym. kalatalousalueen jäsenet lähettää edustajia kalastuslain 25 §:n mukaisesti. Edustajien tulee osoittaa valtuutensa pöytäkirjaotteella tai muulla asiakirjalla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on nähtävänä kalatalousalueen internet sivuilla www.puumalankalatalousalue.fi

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapio Laine 0405153903, tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi

Puumalan Kalatalousalueen hallitus

Puumalan kalatalousalueen kalastuksenvalvojat

Kalastusalueella toimivat kalastuksenvalvojat ja heidän toimialueensa ovat: Ruokovesi, Lietvesi, Liittokiven selkä: Timo Reponen 050-3313154 timo.reponen57@gmail.com Lietvesi: Voitto Kontinen 0400-256773 voitto.kontinen@gmail.com Ruokovesi, Lietvesi, Liittokiven selkä: Kari Seppänen 040-4812203 kari.j.seppanen@kaasutekniikka.fi Kirkonkylä, Lehmäinselkä, Lietvesi: Simo Parri 040-8340763 simo.parri@gmail.com Kirkonkylä, Ummistovesi, Haapaselkä: Aarno Puttonen 0500-843855 aarno.puttonen@gmail.com Viljakansaaren ympäristö, Itä-Puumala: Risto Eronen 040-5532744 eronenriku@gmail.com Viljakansaaren ympäristö, Itä-Puumala: Ossi Kokki 0400-150276 …

Puumalan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelma

Etelä-Savon kalatalousalueille on osana ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa laadittu vesienhoidon yleissuunnitelmat laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnitelmien avulla aktivoidaan kunnostus-ja hoitotöiden käynnistymistä ja edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista. Kalatalousalueiden vesienhoitosuunnitelmat täydentävät ja tarkentavat maakunnan kattavaa vesienhoidon toimenpideohjelmaa vuosille 2022–2027. Katso lisätietoja Etelä-Savon vesienhoito sivustolta Linkki Puumalan kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelmaan:

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja:
Allan Mäkelä
Kekkolantie 204, 51890 Risulahti
Puh: 0440-747479

Toiminnanjohtaja:
Tapio Laine
Louhelantie 12, 52200 Puumala
Puh: 040-5153903 sähköposti: tapio.laine@puumalankalatalousalue.fi